В рекреаційно-оздоровчих лісах (ліси населених пунктів, лісопаркова частина лісів зелених зон,  місця масового відпочинку в інших категоріях ) проведена ландшафтна таксація.
Виходячи з природних особливостей місцевості і цільового призначення лісів проведено функціональне зонування території рекреаційно-оздоровчих лісів.
Крім того, лісовпорядкуванням виявлені місця масового відпочинку в інших категоріях на загальній площі 59,6га.
Переважаючим типом ландшафту в рекреаційних лісах є закритий, питома вага якого складає 84,2%, напіввідкритий і відкритий тип ландшафтів відповідно складає 10,6% і 5,2%. За оптимальними нормами співвідношення типів ландшафтів повинно бути для Полісся 70-80% закриті, 15-20% - напіввідкриті і 5-10% - відкриті. Як видно, фактична ландшафтна структура близька до оптимальної.
Насадження рекреаційних лісів характеризуються досить високим класом стійкості, невисокою стадією дигресії, середньою рекреаційною оцінкою, середнім класом естетичної оцінки та доступності і можуть бути використані для відпочинку громадян в даних економічних умовах, без проведення додаткових заходів з благоустрою території.
 

Розподіл загальної площі рекреаційно-оздоровчих лісів за функціональними зонами

Функціональна зона Лісництво, номери кварталів, що входять в зону Площа, га
Зона масового відпочинку Іршанське кв.117 1,3
Малинське кв.45,46,66 94,9
Чоповицьке кв.107 3,7
Разом: 99,9
Зона інтенсивної рекреації Малинське кв.23, 35-44, 47-65, 67-69 1557,6
Українківське кв.1-7, 17-27, 43, 44 1140,5
Разом: 2698,1
Усього: 2798,0