ОХОРОНА ЛІСУ

 
Ступінь пожежної небезпеки визначався за "Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду" розробленою інститутом "Укрдіпроліс" і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 12).

Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га

Лісництво Класи пожежної небезпеки Разом Середній клас
1 2 3 4 5
Слобідське 638,0 847,1 565,7 1183,9 181,0 3415.7 2,83
Любовицьке 908,3 1255,0 881,1 944,0 207,8 4196,2 2,59
Чоповицьке 1324,7 2054,0 1215,2 554,4 135,2 5283.5 2,27
Малинське 2406,5 1252,2 769,5 394,5 43,8 4866.5 1,85
Українківське 980,1 3240,5 850,4 503,4 343,2 5917.6 2,32
Іршанське 2486,8 1882,7 441,5 255,6 147,8 5214,4 1,79
Разом: 8744,4 10531,5 4723,4 3835,8 1058,8 28893,9 2,24
% 30,26 36,45 16,35 13,28 3,66 100
Територія характеризується 2,24 класом пожежної небезпеки, що обумовлено породною структурою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок: молодняки хвойних порід складають 17,2%, середньовікові - 25,8%, пристигаючі та стиглі - 30,2%, а насадження листяних порід - 26,8%.
Територія держлісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів. Охорона лісів забезпечується шляхом наземного патрулювання лісовою охороною та тимчасовими пожежними сторожами. Для ліквідації пожеж діє  2 ЛПС.
Для охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою більш якісного виконання запроектованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, кількість майстерських дільниць та обходів проектується залишити без змін.
 

Обсяги заходів з протипожежного впорядкування

Найменування Одиниця вимірювання Існує Проектується додатково Прийнято 2-ю л/в нарадою Термін виконання
1. Попереджувальні протипожежні заходи
1.1 Організація постійних протипожежних виставок шт. 1 1 1 ревізійний період
1.2 Організація постійних агітвітрин (стендів) при конторах лісництв шт. 5 6 6 ревізійний період
1.3 Встановлення попереджувальних аншлагів шт. 78 85 85 ревізійний період
1.4 Обладнання місць відпочинку і куріння шт. 26 26 26 ревізійний період
1.5 Встановлення шлагбаумів шт. 28 24 24 ревізійний період
2. Обмежувальні протипожежні заходи
2.1 Створення мінералізованих смуг км 98 98 щорічно
2.2 Догляд за мінералізованими cугами км 196 196 щорічно
2.3 Створення протипожежних розривів км 9 9 ревізійний період
2.4 Догляд за протипожежними розривами км 180 180 ревізійний період
3. Будівельні і ремонтні роботи
3.1 Ремонт і утримання доріг протипожежних та лісогосподарського призначення км 13 13 щорічно
3.2 Будівництво протипожежних водоймищ шт 3 2 2 ревізійний період
3.3 Будівництво під’їзних доріг до протипожежних водоймищ км 1,5 1,5 ревізійний період
3.4 Ремонт та розчищення протипожежних водоймищ шт 3 5 5 ревізійний період
4. Дозорно-сторожові протипожежні заходи
4.1 Організація ЛПС шт. 1 1 1 ревізійний період
4.2 Організація пунктів зосередження протипожежного інвентаря шт. 6 10 10 ревізійний період
4.3 Наймання тимчасових пожежних сторожів чол. 5 12 12 ревізійний період
4.4 Організація контрольних постів в місцях в’їзду в ліс шт. 6 6 ревізійний період
4.5 Організація добровільних пожежних дружин в пожежонебезпечний період дружин 6 6 ревізійний період

Поділ території на майстерські дільниці та обходи

Найменування лісництв Загальна площа, га Дільниці Обходи
існує проектується існує проектується
кількість кількість середня площа, га кількість кількість середня площа, га
Слобідське 3415.7 2 2 1707,9 7 7 488,0
Любовицьке 4196,2 2 2 2098,1 7 7 599,5
Чоповицьке 5283.5 2 2 2641,8 9 9 587,1
Малинське 4866.5 2 2 2433,3 9 9 540,7
Українківське 5917.6 2 2 2958,8 10 10 591,8
Іршанське 5214,4 2 2 2607,2 10 10 521,4
Разом 28893,9 12 12 2407,8 52 52 555,7
 

ЛІСОЗАХИСТ

 
Санітарний стан лісів в даний час слід вважати умовно  задовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу  збільшився на 14,83 тис. м3 в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, наявністю осередків шкідників і хвороб лісу на площі  2,2 тис.га.
В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту повинні уточнюватись.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги "Санітарних правил в лісах України" (Київ - 1995).
 

Щорічні обсяги заходів з лісозахисту

Найменування заходів Одиниця вимірювання Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ю л/в нарадою
1. Лісопатологічне обстеження тис.га 2,6 2,6
2. Ґрунтові розкопки ям 120 120
3. Обприскування розсадників га 7,5 7,5
4. Біологічні заходи боротьби:
– виготовлення штучних гнізд шт. 100 100
– ремонт штучних гнізд шт. 100 100
– розселення і огороджування мурашників шт. 50 50
5.Організаційно-господарські заходи:
– нагляд за появою осередків шкідників і хвороб на всій території лісгоспу
– організація пунктів лісозахисту шт. 6 6
– пропаганда лісозахисту грн. 1000 1000