Історична довідка

Малинський лісгосп був організований в 1936 році на базі лісів Малинського та Чоповицького  районних лісгоспів.
За період  з 1938 по 1998 роки, у відповідності до законодавчих актів, відбувалися значні зміни в загальній площі лісгоспу та в адмістративно-господарській структурі.
В 1960 році Малинський  лісгосп був реорганізований в Малинський лісгоспзаг з покладанням функцій ведення лісового господарства і лісозаготівель, а в 1991 році  був перейменований в  Малинський держлісгосп.
З метою вдосконалення державного управління лісовим господарством України та подальшого розмежування функцій державного управління лісами з функціями господарської діяльності, у відповідності до наказу Держкомлісгоспу України від 20.10.2004 року №179 державне лісогосподарське об’єднання "Житомирліс" було ліквідовано, а на базі його майна було утворене Житомирське обласне управління лісового господарства.
У зв’язку є утворенням Житомирського обласного управління лісового господарства та з метою приведення  у відповідність Статуту і найменування підприємства до Господарського кодексу України і наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України від 26.06.2004року №792/9301 "Про затвердження вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу" згідно наказу Держкомлісгоспу України від 23.02.2005 року №215 Малинський держлісгосп був перейменований у Державне підприємство "Малинське лісове господарство", скорочена назва - ДП "Малинський лісгосп".

Природно-кліматичні умови

Згідно лісорослинного районування України територія лісгоспу відноситься до лісорослинної зони (лісогосподарської області) Полісся, Західно – і Центральнополіського (Західне Полісся, Центральне Полісся) лісогосподарського округу та Центральнополіського лісогосподарського району.
Клімат району розташування лісгоспу характеризується тривалим з достатньою кількістю опадів, помірно-теплим літом і м’якою з великою кількістю снігу зимою.
Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці 1 згідно матеріалів багаторічних досліджень Малинської  метеостанції.
В цілому клімат району розташування лісгоспу сприятливий для росту наступних деревних порід: сосни, дуба, ясена, клена, берези, вільхи, осики, липи, що підтверджує наявність цих насаджень І-го і вище бонітетів.
Територія лісгоспу за характером рельєфу являє собою слабо хвилясту рівнину із загальним схилом на північний схід з наявністю невеликих горбів і незначних западин, обумовлених діянням льодяникових вод і нерівномірністю льодових відкладень.  Середня висота над рівнем моря – 150м, з коливаннями від 130 до 170м.
В основі геологічної будови місцевості лежать граніти, які близько підходять до поверхні, а місцями виходять на поверхню. Більша їх частина покрита четвертинними відкладами, переважно флювіогляціальними пісками малої потужності, які є материнською породою.
Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень відносять пізні весняні та ранні осінні заморозки.
Основні типи і види ґрунтів:  дерново-підзолисті і дерново-слабопідзолисті піщані і супіщані рідше піщано-легкосуглинисті. Торф’яно-болотні ґрунти  займають невеликі площі. На території лісгоспу піщані  і супіщані дерново-підзолисті ґрунти переважають на більшій частині  Любовицького, Чоповицького, Малинського, Українківського, Іршанського лісництв та на частині Слобідського лісництва. Вони характеризуються кислою реакцією, недостатньою насиченістю лугами, бідністю і великою рухомістю гумусу та  без структурністю. Піщаним і глинисто-піщаним ґрунтам, крім того властиві надлишкова водо провідність і аерація, мала вологоємність і незначна водопідйомна сила.
Незначні ерозійні процеси в зоні діяльності лісгоспу і на його території мають місце по берегах водосховищ та річок.
 
Таблиця 1. Кліматичні показники
Найменування показників Одиниці вимірювання Значення Дата
1. Температура повітря:
– середньорічна градус +6.4
– абсолютна максимальна градус +39
– абсолютна мінімальна градус -34
2. Кількість опадів на рік мм 570
3. Тривалість вегетаційного періоду днів 195
4. Останні заморозки весною 19.05
5. Перші заморозки восени 11.09
6. Середня дата замерзання рік 21.12
7. Середня дата початку паводку 25.03
8. Сніговий покрив:
– потужність см 30-35
– час появи 10.12
– час сходження у лісі 10.03
9. Глибина промерзання ґрунту см 53
10. Напрям переважаючих вітрів по сезонах:
– зима румб ПНЗ
– весна румб ПДЗ
– літо румб ПДЗ
– осінь румб ПНЗ
11. Середня швидкість переважаючих вітрів по сезонах:
– зима м/сек 4.0
– весна м/сек 3.7
– літо м/сек 2.8
– осінь м/сек 3.4
12. Відносна вологість повітря % 67
 
Таблиця 2. Характеристика рік та водоймищ
Найменування рік та водоймищ Куди впадає ріка Загальна протяжність, км; площа водоймищ, га Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, м
згідно нормативів фактична
1. Річки та водоймища,вздовж яких виділена підкатегорія лісів "Лісові смуги лісів вздовж берегів річок,навколо озер та інших водних об’єктів"
р. Тетерів р. Дніпро 375 3000 3000
р. Ірша р. Тетерів 128 400 400
р. Тростяниця р. Ірша 36 300 300
р. Ризня р. Ірша 35 150 150
р. Візня р. Ірша 29 150 150
р. Здрівля р. Ірша 25 150 150
р. Вирва р. Тетерів 33 150 150
Малинське водосховище р. Ірша 740 400 400
Візнянське водосховище р. Візня 112 150 150
2. Річки та водоймища, вздовж яких виділені особливо захисні ділянки лісів
р. Ріхта р. Тростяниця 23 150 150
 
Територія лісгоспу розташована в басейні річки Дніпро. Рівень  грунтових вод коливається від 1 до 5 м.
За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих. На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням приходиться 4,1% площі, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 785,1 га, сіножаті  20,9 га.
 

Поділ лісів на категорії

На основі статей 39-41 Лісового кодексу України (2006 р.), керуючись постановою КМ України №733 від 16 травня 2007 року "Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок” (далі – Порядок), здійснене приведення існуючого поділу лісів ДП "Малинський лісгосп" у відповідність до згаданого Порядку.
До категорій лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення віднесені лісові ділянки загальною площею 979,7 га, що виконують природоохоронні, естетичні функції і розташовані в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду, які раніше були виділені як особливо захисні лісові ділянки:
  • пам’ятки природи – 15,5 га(входить ботанічна пам’ятка урочище "Дуби"
  • заказники -  964,2 га (входять гідрологічні: "Клунище" - 63,0 га, "Галове" - 185 га, "Рихти" - 85 га, "Щуче" - 13,2 га; лісовий: "Острів" - 189,3 га, ландшафтні: "Гамарня" - 294,7 га та "Калинка" - 55 га) та запроектований для виділення ландшафтний заказник "Садки" - 79,0 га.
До категорій рекреаційно-оздоровчих лісів віднесені лісові ділянки загальною площею 2798,0 га, що виконують рекреаційну, санітарно-гігієнічну та оздоровчу функцію:
  • ліси в межах населених пунктів – 5,0 га, які виділені згідно форми 6-ЗЕМ районного відділу земельних ресурсів у відповідності до державного акту на право постійного користування землею;
  • раніше виділена лісопаркова частина лісів зелених зон площею 2793,0 га;
  • До категорій захисних лісів віднесені лісові ділянки загальною площею - 4839,6 га, віднесені ділянки, що виконують функцію захисту навколишнього природного середовища та інженерних об’єктів від негативного впливу природних факторів:
  • раніше виділені ліси уздовж смуг відведення залізниць площею 1212,8 га;
  • раніше виділені ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг державного значення - 512,7 га, які приведені у відповідність до постанови КМ України від 24 червня 2006 року №865 "Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення";
  • раніше виділені ліси уздовж берегів річок,навколо озер,водоймищ та інші - 3114,1 га, які виділені у відповідність до Переліку рік та інших водних об’єктів, уздовж берегів яких виділяються берегозахисні ділянки лісу.
До категорії експлуатаційні ліси загальною площею 20276,6 га, віднесені лісові ділянки, що не зайняті лісами природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчими та захисними лісами, а також раніше виділені ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг обласного значення.
Існуючий поділ площі на категорії лісів відповідає господарському призначенню, природним та економічним умовам району розташування лісгоспу.
Таблиця 4. Поділ лісів на категорії
Категорії лісів та виконувані ними функції Площа за даними лісовпорядкування
га %
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення
Пам’ятки природи 15,5 0,05
Заказники 964,2 3,34
Разом по категорії лісу 979,7 3,39
Рекреаційно-оздоровчі ліси
Ліси у межах населених пунктів 5,0 0,02
Лісопаркова частина лісів зелених зон 2793,0 9,66
Разом по категорії лісу 2798,0 9,68
Захисні ліси
Ліси уздовж смуг відведення залізниць 1212,8 4,20
Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг 512,7 1.77
Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів 3114,1 10,78
Разом по категорії лісу 4839,6 16,75
Експлуатаційні ліси
Експлуатаційні ліси 20276,6 70,18
Всього по лісгоспу 28893,9 100